تاریخ : دوشنبه, ۷ آذر , ۱۴۰۱ Monday, 28 November , 2022

روز ملی موسیقی

۲۱آبان
تکذیب تصویب روز ملی موسیقی در شورای فرهنگ عمومی کشور

تکذیب تصویب روز ملی موسیقی در شورای فرهنگ عمومی کشور

روز اول مهر با عنوان روز ملی موسیقی در شورای فرهنگ عمومی کشور نامگذاری نشده است.