تاریخ : پنج شنبه, ۴ مرداد , ۱۴۰۳ Thursday, 25 July , 2024

کمال پرویزی

۳۰دی
موسیقی از زندگی و فرهنگ مردم سرچشمه می‌گیرد

موسیقی از زندگی و فرهنگ مردم سرچشمه می‌گیرد

موسیقی کردی در کردستان پیوندی ناگسستنی با زندگی روزمره مردم دارد، پیدایش موسیقی کردی مثل اکثر قوم‌های دیگر از افسانه‌های کردی شروع‌شده است و بیشتر محتوای ترانه‌ها، از افسانه‌های کردی سرچشمه گرفته که شکل حماسی دارند و ساز بخش اصلی آن را تشکیل می‌دهد.