تاریخ : یکشنبه, ۲۴ تیر , ۱۴۰۳ Sunday, 14 July , 2024

ابرو گوندش

۰۵شهریور
گوشی بازی هوادار وسط کنسرت، ابرو گوندش را عصبی کرد!

گوشی بازی هوادار وسط کنسرت، ابرو گوندش را عصبی کرد!

ابرو گوندش خواننده معروف از اینکه یکی از طرفدارنش با تلفن در کنسرت وی مشغول بود، عصبانی شد! ابرو گوندش آهنگ خواندنش را قطع کرده و به این موضوع واکنش نشان داد!