تاریخ : سه شنبه, ۲ مرداد , ۱۴۰۳ Tuesday, 23 July , 2024

اردو

۰۴تیر
اردوی مهارتی سرود برگزار می‌شود

اردوی مهارتی سرود برگزار می‌شود

مرکز سینوا مبتکر پلتفرم «انتشار و آرشیو آثار سرود و جمعخوانی» برای شناسایی، راه اندازی، تقویت گروه‌های سرود و ارتقاء سطح کیفی آنها اردوهای مهارتی برگزار می کند.