تنبور لَکستان

23خرداد
کتاب «تنبور لَکستان» به بازار آمد.

کتاب «تنبور لَکستان» به بازار آمد.

کتاب «تنبور لَکستان؛ آوانویسی و بررسی تحلیلی» تألیف رامتین کاکاوندی نوازنده، آهنگساز و پژوهشگر موسیقی از سوی انتشارات عارف پیش روی مخاطبان قرار گرفت.