تاریخ : دوشنبه, ۷ آذر , ۱۴۰۱ Monday, 28 November , 2022

زنان عشایری

۰۲آذر
به دنبال کشف استعدادهای زنان قشقایی هستم

به دنبال کشف استعدادهای زنان قشقایی هستم

سرپرست گروه یاغلیق می‌گوید: برای کشف استعدادها و صداهای خوب در میان عشایر بسیار جستجو می‌کنم؛ زیرا زنان عشایری که در چادر زندگی می‌کنند صداهای بسیار خوبی دارند. اگر این استعدادها پا به عرصه فعالیت بگذارند موسیقی منطقه ما به جایگاهی که باید، می‌رسد.