تاریخ : شنبه, ۵ آذر , ۱۴۰۱ Saturday, 26 November , 2022

ستاد محسن رضایی

۲۷خرداد
چوب حراج به قوانین در انتخابات

چوب حراج به قوانین در انتخابات

تک خوانی زن در ستاد انتخاباتی محسن رضای کاندید ریاست جمهوری صورت پذیرفت.