تاریخ : شنبه, ۵ آذر , ۱۴۰۱ Saturday, 26 November , 2022

سیامک بغدادی

۱۰آبان
موسیقی غیرتفننی باید حاوی پیام برای مخاطب باشد

موسیقی غیرتفننی باید حاوی پیام برای مخاطب باشد

در روزهای رکود کرونایی بازار رسمی موسیقی، سیامک بغدادی، خواننده موسیقی راک، که معتقد است موسیقی غیرتفننی باید حاوی پیام برای مخاطب باشد موفق شد پس از یک دهه مجوز انتشار آثار خود را دریافت کند و به‌زودی این قطعات را منتشر خواهد کرد.