تاریخ : پنج شنبه, ۱۷ آذر , ۱۴۰۱ Thursday, 8 December , 2022

شهرهای خلاق فرهنگ و هنر

۰۷اردیبهشت
مجموعه سه جلدی کتاب «شهرهای خلاق» منتشر شد

مجموعه سه جلدی کتاب «شهرهای خلاق» منتشر شد

به گزارش خبرگزاری شنو، کتاب شهرهای خلاق(شبکه شهرهای خلاق فرهنگ و هنر) در سه جلد منتشر شد.همزمان با معرفی اولی دوره شبکه شهرهای خلاق فرهنگ و هنر، این کتاب در سه جلد و ۸۸۷ صفحه منتشر شد. کتاب شهرهای خلاق(شبکه شهرهای خلاق فرهنگ و هنر) براساس مطالعه و پژوهش درباره شهرهای خلاق فرهنگ و هنر […]