تاریخ : دوشنبه, ۱۴ آذر , ۱۴۰۱ Monday, 5 December , 2022

شهید سلیمانی

۰۷دی
اثر جدید صنعتگر برای شهید سلیمانی

اثر جدید صنعتگر برای شهید سلیمانی

صنعتگری درباره بازخورد مردم نسبت به قطعه «قاسم هنوز زنده است»، گفت: قطعه اولی که برای شهید سلیمانی خواندم بازخوردها خیلی عالی و قابل توجهی از طیف‌ها و سلیقه‌های مختلف مردم داشت.