تاریخ : دوشنبه, ۷ آذر , ۱۴۰۱ Monday, 28 November , 2022

شورای عالی

۱۶آبان
خانه موسیقی از چه بیم دارد؟

خانه موسیقی از چه بیم دارد؟

خانه موسیقی در فراینده حضور دو دهه ای از یک نهاد بالنده و روبه جلو، به نهادی دردسرساز و بحران‌زا برای اهالی موسیقی تبدیل شده‌ است.کافی است نگاهی به فهرست پیاده‌شدگان از این قطار بیندازید. نام بزرگانی را خواهید دید که هر کدامشان وزنه‌ای در موسیقی به شمار می‌روند و متاسفانه این فهرست هر ساله رو به فزونی است.