تاریخ : دوشنبه, ۱۴ آذر , ۱۴۰۱ Monday, 5 December , 2022

صدیق تعریف

۳۰دی
خوانندگان جوانی که به ساز تهیه‌کننده‌ها می‌رقصند!

خوانندگان جوانی که به ساز تهیه‌کننده‌ها می‌رقصند!

صدیق تعریف می‌گوید: «تاریخ نشان داده است که اگر تعداد انگشت شماری از هنرمندان عاشق موسیقی نبودند، وضعیت موسیقی ایرانی از این هم بدتر بود؛ برای ادامه حیات موسیقی ایرانی نیاز به جانفشانی است؛ ولی پرواضح است که این امر از همه انتظار نمی رود، اگرچه در طول تاریخ این جانفشانی‌ها باعث نجات هنر و فرهنگ شده است.»