تاریخ : دوشنبه, ۱۴ آذر , ۱۴۰۱ Monday, 5 December , 2022

صنف موسیقی تاتر

۲۳آبان
موسیقی تئاتر ایران صاحب صنف شد

موسیقی تئاتر ایران صاحب صنف شد

با برگزاری مجمع عمومی موسسان، انجمن صنفی سراسری موسیقی تئاتر ایران تشکیل شد.