ماسک

22شهریور
قرار دادن ماسک بر روی ابزارهای موسیقی ریسک کووید را کاهش می‌دهد

قرار دادن ماسک بر روی ابزارهای موسیقی ریسک کووید را کاهش می‌دهد

شیلدهای صورت و پیکسلی‌گلس (Plexiglass ) برای چاره‌جویی درباره ریسک انتقال کووید-19 چندان مفید نیستند چرا که، به بیانی ساده، هوای بازدم به راحتی این ابزارها را دور می‌زند و به صورت می‌رسد.