تاریخ : دوشنبه, ۱ مرداد , ۱۴۰۳ Monday, 22 July , 2024

وسیقیدان، آهنگساز

۰۲بهمن
بی توجه ای جوانان به فرم قدیمی موسیقی
«کامبیز روشن روان» موسیقیدان، آهنگساز، نوازنده و مدرس موسیقی

بی توجه ای جوانان به فرم قدیمی موسیقی

«کامبیز روشن روان» درباره ترکیب موسیقی ایرانی با سازهای غربی و بعضا الکترونیک بیان می‌کند: اگر ساخت این نوع قطعات خیلی آگاهانه انجام شود. تحولی را در قطعاتی که ساخته و به همین شکل هم اجرا می‌شوند. ایجاد می‌کند. منتهی اینکه چه کسی و با چه دانشی این کار را می‌کند، مسئله‌ای است که باید خیلی جدی روی آن تأمل کرد.