تاریخ : سه شنبه, ۲ مرداد , ۱۴۰۳ Tuesday, 23 July , 2024

پدربزرگ طهرون

۱۰آبان
این آواز غم غربت تهران را تسلی می‌دهد

این آواز غم غربت تهران را تسلی می‌دهد

«آن مرد گنجی در سر دارد که میان شما پخش می‌کند. گنج مردم نادار؛ مردمان دریغ شده! گنجی از ناداری گردآوری شده از روزمرگی در جهان رو به دگرگونی! آن مرد سرود گمشده می‌خواند؛ بازیابد خود بی‌خویشِ خویش را در بَم و زیرهای آن؛ در تهران گمشده!»