اولین اثر به آلبوم “سمفونی‌های تهران” اثر استادان محمدرضا درویشی و شاهین فرهت اختصاص دارد.

اولین اثر منتشره “سوئیت سمفونی آوازی” اثر استاد محمدرضا درویشی، شعر محمدعلی چاووشی و آواز حمیدرضا نوربخش بود.

دومین اثر “سمفونی شماره ۱۲ در فا مینور، اپوس ۸۲” ، اثر شاهین فرهت است . این سمفونی در چهار موومان شامل: ۱- الگرو کن فوکو، ۲- اندانت کن موتو، ۳- انترمتسو و ۴- الگرو آپاسسیو ناتو تصنیف شده است. این سمفونی با اجرای ارکستر ناسیونال اوکراین به رهبری ولادیمیر سیرنکو ضبط شده است.جهت سهولت در شنیدار و ارسال فایل هر ۴ مومان به هم متصل شده است.