او در ادامه افزود: درواقع اولین مسئله ی صدا و سیما  بودجه ی بسیار اندکی است که در اختیارشان قرار می گیرد و با این مقدار کم و ناچیز نمی توانند در استان ها آثار مناسب و مفید تولید کنند درواقع اطلاع و آگاهی صحیحی در خصوص اینکه  دولت چه لجبازی با صدا و سیما دارد ندارم.  آقای حسینی مدیر موسیقی امور استان ها و دکتر دارابی فعالیت خیلی خوبی در  زمینه تولید داشته و از این طریق توانسته اند اتفاقات خوبی را رقم بزنند،  اما متاسفانه  همکاری جدی  از سوی  دستگاه های ذی ربط  استان ها برای صدا و سیما صورت نمی گیرد و همین مسئله  باعث افول در سازمان صدا و سیما شده است و بودجه اندکی در اختیار این سازمان قرار می گیرد درواقع با تعداد  زیاد کانالی که در تلویزیون وجود دارد خوراک فکری و ذهنی درستی  به جامعه  نمی رسد و این مستلزم این است که یک بودجه کلان درست و حسابی به صدا و سیما تعلق بگیرد  تا آن ها بتوانند به بهترین شکل خدمت رسانی کند در نتیجه این کم کاری نشان دهنده عدم همکاری دولت با این سازمان است.

جاوید ادامه داد: مسئول موسیقی استان های سازمان صدا و سیما در حال تولید اثر هستند و در ماه های آیینی مثل محرم و صفر و ماه رمضان تولیدات وجود دارد اما این تولیدات در مرحله اول وارد تهران و از نظر ساختار و محتوا پالایش استانی میشوند و بعد درجه پخش میگیرند و درآخر تعدادی از این آثار را در پخش کشوری و برخی ها را در پخش استانی قرار می دهند.مسئله ی دیگری که با آن مواجه هستیم  این است که درهر ماه از هر ۳۴ اثر، ۴ اثر پخش می شود و ۳۰ اثر باقی مانده غیر قابل پخش است در حقیقت تولید  وجود دارد اما به شدت اندک است .

هوشنگ جاوید در پایان تصریح کرد: تلویزیون باید به درخواست های ۷۰ میلیون جمعیت کشور پاسخ بدهد ولی  با  مقدار  بودجه اندک  نمیتواند به تمام جنبه های مختلف برای تولید و پخش آثار توجه کند بدین ترتیپ دولت باید بودجه را افزایش دهد تا صدا و سیما  بهترین محصولات را ارئه دهد.