تاریخ : دوشنبه, ۱۴ آذر , ۱۴۰۱ Monday, 5 December , 2022

ذوالفقار عسگریان

۱۷آذر
رهایی در نوازندگی، بارزترین ویژگی ذوالفقار عسگریان بود

رهایی در نوازندگی، بارزترین ویژگی ذوالفقار عسگریان بود

خراسان رضوی ذوالفقار عسگریان در نوازندگی رها و آزاد بود؛ برای او مهم موسیقی بود و نه چیز دیگر. برای همین مرز برای او معنا نداشت؛ مردان‌شاهی درباره ذوالفقار می‌گوید عسگریان باید ساز می‌زد و در عین اینکه قاعده‌مند بود، بی‌قاعده نیز نوازندگی می‌کرد و این رهایی در نوازندگی ذوالفقار، بارزترین ویژگی سبک او بود.