تاریخ : دوشنبه, ۷ آذر , ۱۴۰۱ Monday, 28 November , 2022

رادیو به سازِ ویلن کمک کرد تا بیشتر شنیده شود

۰۶آذر
ویولن با کمک رسانه، کمانچه را کنار زد

ویولن با کمک رسانه، کمانچه را کنار زد

شیما شاه‌محمدی معتقد است که در دهه‌های ۳۰ و ۴۰ خورشیدی، رادیو به سازِ ویلن کمک کرد تا بیشتر شنیده شود و کمانچه را کنار بزند.