تاریخ : دوشنبه, ۱۴ آذر , ۱۴۰۱ Monday, 5 December , 2022

ساز ابوا

۳۰خرداد
شرکت درکنسرت خواننده‌ای که ۴۰ سال پیش فوت کرده است

شرکت درکنسرت خواننده‌ای که ۴۰ سال پیش فوت کرده است

با کمک تکنولوژی هلوگرافی کنسرتی از عبدالحلیم حافظ برگزار شد که حس زنده بودن و حضور این خواننده جهان عرب را به مخاطب میداد.