تاریخ : پنج شنبه, ۱۷ آذر , ۱۴۰۱ Thursday, 8 December , 2022

شورای پنجم

۱۱آبان
نامگذاری معابر عمومی به نام هنرمندان

نامگذاری معابر عمومی به نام هنرمندان

یکی از اقدامات خوب شورای پنجم تهران که با همت و تلاش ایشان ومشاورت ها و پیگیری ها و حمایت های خانه ها و نهادهای هنری به بار نشست نامگذاری معابر عمومی به نام هنرمندان برجسته و بزرگان اهل فرهنگ بود.