تاریخ : شنبه, ۱۲ آذر , ۱۴۰۱ Saturday, 3 December , 2022

صارمی

۲۲آذر
مردم ما از موسیقی ایرانی فاصله گرفته‌اند
شهرام صارمی:

مردم ما از موسیقی ایرانی فاصله گرفته‌اند

صارمی اظهار کرد: شیوع بیش از حد موسیقی‌های غیر مرتبط به فرهنگ اصیل جامعه باعث می‌شود تا مردم از موسیقی اصلی جامعه‌ی خود فاصله بگیرند.