تاریخ : یکشنبه, ۲۴ تیر , ۱۴۰۳ Sunday, 14 July , 2024

نوزانده

۱۷آذر
رهایی در نوازندگی، بارزترین ویژگی ذوالفقار عسگریان بود

رهایی در نوازندگی، بارزترین ویژگی ذوالفقار عسگریان بود

خراسان رضوی ذوالفقار عسگریان در نوازندگی رها و آزاد بود؛ برای او مهم موسیقی بود و نه چیز دیگر. برای همین مرز برای او معنا نداشت؛ مردان‌شاهی درباره ذوالفقار می‌گوید عسگریان باید ساز می‌زد و در عین اینکه قاعده‌مند بود، بی‌قاعده نیز نوازندگی می‌کرد و این رهایی در نوازندگی ذوالفقار، بارزترین ویژگی سبک او بود.