تاریخ : یکشنبه, ۲۴ تیر , ۱۴۰۳ Sunday, 14 July , 2024

ورود به عرصه موسیقی

۲۲فروردین
ورود حوزه هنری قم به عرصه نظری موسیقی

ورود حوزه هنری قم به عرصه نظری موسیقی

در عرصه «موسیقی» در نظر داریم نسبت به حوزه نظری موسیقی ورود کنیم که در این عرصه از استان قم انتظار برداشتن بارهای بزرگ‌تری وجود دارد و برای این هدف به گفت‌وگوی بین موسیقی دانان و عالمان دینی نیاز داریم و باید زمینه‌های مورد نیاز در این راستا تعریف و موانع و سوء‌تفاهم‌هایی اگر وجود دارد برداشته شود تا بتوانیم در این عرصه که به آن نیازمندیم به سمت هنر انقلابی اوج بگیریم.