آثار محمدرضا شجریان

برخی از آلبوم و آهنگ‌های محمدرضا شجریان عبارت‌اند از:

 • چهره به چهره
 • چاووش ۲
 • چاووش ۳
 • راز دل (خون جوانان وطن)
 • خلوت‌گزیده
 • انتظار دل
 • پیوند مهر
 • آستان جانان
 • بیداد
 • دل مجنون
 • سرو چمان
 • آسمان عشق
 • دلشدگان
 • دیلمان
 • رباعیات خیام
 • چشمه نوش
 • گنبد مینا
 • در خیال
 • رسوای دل
 • هم‌نوا با بم
 • جام تهی
 • ساز خاموش
 • سرود مهر
 • آه باران
 • زبان آتش
 • رندان مست
 • مرغ خوش‌خوان
 • طریق عشق